Tel: +46 (0)660-29 90 70   |   Fax: 46+(0)660-29 90 79   |   E-mail: info@mpastrandbergs.se

Vattenkraftverk och Broar

Kraftverksindustrin ställer höga krav på sina anläggningar. De ska klara alla tänkbara väderförhållanden och hållas intakta i många år. Kraftstationerna är ofta obemannade vilket medför att de måste klara långa perioder med begränsad tillsyn. Ytbehandlingsprogrammen väljs med omsorg och arbetena utförs under kontrollerade former med noggrann uppföljning och dokumentation.

Dammluckor, broar och maskinhallar är typiska målningsobjekt med högt ställda krav på kvalitet.

Kontakt:

Per-Olof Björklund