Tel: +46 (0)660-29 90 70   |   Fax: 46+(0)660-29 90 79   |   E-mail: info@mpastrandbergs.se

Konsulttjänster

Med vår breda
kompetens inom ytbehandlingsområdet utför vi bl.a. följande konsulttjänster:

- Besiktningar
- Grundutbildningar i ytbehandling
- Förstudier och förslag/ rådgivning av ytbehandlingssystem 

- Utvärderingar av produktionsprocesser avseende ytbehandling

Vårt företag har även två certifierade FROSIO inspektörer, nivå III. Med den spetskompetensen, inom ytbehandling av nya och gamla stålkonstruktioner, kan vi bl.a. erbjuda:

- Övervakning, kontroll och skriva inspektionsprotokoll av pågående alt. avslutade ytbehandlingsarbeten
- Kontroll mot referensytor
- Beräkna materialåtgång
- Utverka auktoriserande, tekniska godkännanden
- Utförande av stickprovskontroller enligt kundkrav


Kontaktpersoner: 
Per-Erik Eriksson, Verkstadschef, FROSIO Inspector Level III Sertifikatnr: 2311
Per-Olof Björklund  Entreprenad, FROSIO Inspector Level III Sertifikatnr: 9761