Tel: +46 (0)660-29 90 70   |   Fax: 46+(0)660-29 90 79   |   E-mail: info@mpastrandbergs.se

Blästring

I våra blästeranläggningar kan vi blästra stora som små objekt. I en blästerhall som är 8 x 27 meter och ett blästerskåp som har en öppning på 1000 x 1200 mm använder vi oss av stålsand som återvinns. I vår blästerhall med mineralsand, som är 8 x 27 meter, är byggd så att vi kan blästra bort blymönja och andra miljöfarliga produkter och sedan ta tillvara det och skicka till destruktion. Blästring är ett viktigt arbetsmoment i rostskyddsbehandlingen, så varje kvartal skickar vi ett prov för kontroll av alifatiska ämnen och klorider i blästermedlet.(gäller återvinning).


Kontakt:
Per-Erik Eriksson