Tel: +46 (0)660-29 90 70   |   Fax: 46+(0)660-29 90 79   |   E-mail: info@mpastrandbergs.se

Industriunderhåll

Inom processindustrin ställs höga krav på ytbehandling då golv, stålkonstruktioner, väggar, maskinpark etc. utsätts för stora påfrestningar. För att minska de framtida underhållskostnaderna är det viktigt att välja rätt ytbehandlingsprogram och utföra arbetet med stor noggrannhet. Vi har lång erfarenhet av industrimåleri och är väl medvetna om vilka förutsättningar som gäller inom dagens processindustri.

 


Kontaktpersoner:

Per-Olof Björklund, Domsjö och SCA, Husums fabriker