Tel: +46 (0)660-29 90 70   |   Fax: 46+(0)660-29 90 79   |   E-mail: info@mpastrandbergs.se

Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö

Vårt integrerande processbaserade kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem är upprättat enligt kraven i;

SS-EN ISO 9001:2008 Kvalitet
SS-EN ISO 14001:2004 Miljö
AFS 2001:1 Arbetsmiljö

Ledningens representant och samordnare för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är Magnus Strandberg.

Se bifogad länk till vår miljöpolicy.Kontaktperson:

Magnus Strandberg 

Miljöpolicy.pdf